Pridobite do 30.000€ nepovratnih sredstev za digitalizacijo elektronskega poslovanja

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi […]

Continue reading

Kadrovska evidenca – kaj potrebujete?

V veliki večini podjetij uporabljajo za evidentirane kadrov in samo evidenco programe kot so EXCEL ali Google Sheets, v kombinaciji z ostalimi programi, ki že obstajajo na računalniku, v večini primerov so to programi iz zbirke Microsoft Office. Vsi delodajalci morajo skrbeti za številne podatke, povezane s svojimi zaposlenimi, kako mora biti urejena kadrovska evidenca pa […]

Continue reading

How to Drive More Traffic with a Real Estate Agency Templates

Real Estate Agency Templates It is time to change your Real Estate Agency web site. In the link below you can find a lot off different web site templates. In this collection you will find solutions for all most popular content management systems like: WordPress, Joomla, PrestaShop, Zen Cart, Magento, osCommerce, Drupal, Facebook, landing pages, […]

Continue reading

Top CRM software programs

Well done ZOHO CRM. Get FRE trial of ZOHO CRM from link.   Source: Capterra Capterra's series of Top 20 reports covers three distinct topics: affordability, user-friendliness, and popularity. But when most people buy software, they're looking for a combination of all three of those qualities in one solution. Below, you can see where all of […]

Continue reading

CRM: Kaj je CRM?

CRM je kratica za Customer Relationship Management. CRM je bil prvotno izraz, ki opisuje postopke in orodja za izboljšanje zadovoljstva strank, zadržanje obstoječih strank, rast obstoječih strank in iskanje novih strank. Danes predstavlja CRM je celotno poslovno strategijo. CRM je vaš proces, prodajni proces, storitve za stranke in pridobivanje novih strank. Deluje kot osrednje odlagališče […]

Continue reading

PROJECT MANAGEMENT: Zakaj 61% projektov ni izvedenih v dogovorjenem obsegu ?

CHAOS MANIFESTO 2013, Standish Group (2013), v svojem zadnjem poročilu za leto 2012, pravi da je: 39% projektov uspešnih (izvedenih v predvidenem času, v okviru proračunskih sredstev z zahtevanimi lastnostmi in funkcijami), 43% projektov zamuja (niso izvedeni v predvidenem času, prekoračena proračunska sredstva, ne dosegajo zahtevanih lastnosti in funkcij), 18% neuspešnih projektov (odpovedani projekti pred zaključkom ali dobavo naročniku in […]

Continue reading

PROJECT MANAGEMENT:KAJ JE PROJEKT?

Procese delimo na kontinuirane procese in enkratne procese – projekte. Kontinuirani procesi se praviloma izvajajo dlje časa in njihovo trajanje ni določeno. Kontinuirani procesi zagotavljajo nove količine izdelkov in storitev. Enkratni procesi – projektni so ciljno usmerjeni, časovno in stroškovno omejeni. S projektnim pristopom ustvarjamo neko novo vrednost na različnih področjih človekovega delovanja. Kratek pregled človekove zgodovine nas uči, da […]

Continue reading

MICROSOFT PROJECT: Razpoložljivost virov (kapaciteta)

Upravljanje z viri (Resource management) je eden ključnih elementov projektnega vodenja. Program Microsoft Project je orodje s katerim si olajšamo načrtovanje in pregledovanje razpoložljivosti (kapacitet) virov.  Pomembno je spremljanje človeških virov(skupine ali posamezniki) in tudi nečloveških virov (delovni stroji, materialni viri). Za prikazovanje poročil v Microsoft Project uporabljamo ukaz Projekt, Poročila izberemo Vizualna Poročila ali Poročila, odvisno katero vrsto poročila […]

Continue reading