WAREHOUSE and LOGISTICS: Warehouse marking

Innovative and reliable bar code, RFID and inmould – and product protection solutions – for over 40 years. Always in the best quality. With round-the-clock service. And always made in Germany. Advantages of our labels: ■ Customer-specific developments ■ Feasibility, durability and range checks ■ Installation, inventory management and long term service ■ Special training […]

Continue reading

EXCEL: sheet name in a cell

We often want to write the name of worksheet in the cell. At first glance, it should be a trivial solution but not (yet). Hopefully at there will be a simple solution in one of the following versions. Below see the solutions. Looks like this formula that returns a worksheet name in a cell. In […]

Continue reading

EXCEL: Sparklines

Sparkline grafikoni nam omogočajo vnos in prikaz grafikonov v sami celici ali v skupini združenih celic. Na voljo imamo 3 tipe sparkline grafikonov: črtni, stolpčni in dobiček/izguba. Črtni/Line sparkline Črtni grafikon nam prikazuje podatke iz izbranih celic v novi celici. Črtni grafikon Stolpčni/Column sparkline Stolpčni grafikon nam prikazuje podatke iz izbranih celic v novi celici. […]

Continue reading

EXCEL: Conditional formatting

Pogojno oblikovanje (Conditional formatting) je zelo uporaben ukaz v programskem paketu Microsoft Excel 2007 naprej. Poznali smo ga že v verzijah pred Microsoft Excel 2003. V starih verzijah smo imeli na voljo samo 3 pogoje oblikovanja. V novih verzijah je na voljo neomejeno število pogojev oblikovanja. Na spodnji sliki je prikazana uporaba pogojnega oblikovanje(Conditional formatting) […]

Continue reading

EXCEL: Creating a simple DASHBOARD

V prejšnjem članku »EXCEL:Vizualizacija podatkov« smo si ogledali vizualizacijo podatkov s pomočjo programa Microsoft Excel. Tokrat si poglejmo možnosti uporabe nadzorne plošče – (angl.DASHBOARD) v programu Microsoft Excel. Kot vir podatkov smo tokrat izbrali podatke o prodaji osebnih avtomobilov na Slovenskem trgu v obdobju 2012 do maj 2014. Na spodnji sliki je prikazana nadzorna plošča […]

Continue reading

EXCEL: Data visualization

Vsak dan analiziramo vedno večje količine podatkov. S pomočjo programa Microsoft Excel in dodatkov izdelamo čudovite prikaze. Glavni cilj podatkovne vizualizacije je posredovanje čistih in učinkovitih informacij. Na razpolago imamo različne načine vizualizacije podatkov. Krajevna vizualizacija nam omogoča prikazovanje podatkov zemljevidih. Lahko se omejimo na lokalne trge ali na širši svetovni prostor. Na slikah spodaj […]

Continue reading

Best FREE or cheap email marketing programs

Komuniciranje s poslovnimi partnerji, kupci strankami kakor jih kdo imenuje je izredno pomembno dejanje. Konec koncev nam naše stranke dajejo naš vsakdanji kruh in brez njih bi bili brez dela. V današnjem hitrem tempu življenja poteka komunikacija s pomočjo raznih orodij, socialnih omrežij in drugih različnih pripomočkov. Seveda želimo dostopati do vseh svojih podatkov z […]

Continue reading

Pridobite do 30.000€ nepovratnih sredstev za digitalizacijo elektronskega poslovanja

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi […]

Continue reading

Kadrovska evidenca – kaj potrebujete?

V veliki večini podjetij uporabljajo za evidentirane kadrov in samo evidenco programe kot so EXCEL ali Google Sheets, v kombinaciji z ostalimi programi, ki že obstajajo na računalniku, v večini primerov so to programi iz zbirke Microsoft Office. Vsi delodajalci morajo skrbeti za številne podatke, povezane s svojimi zaposlenimi, kako mora biti urejena kadrovska evidenca pa […]

Continue reading