Metode in tehnike projektnega vodenja

Deli s prijatelji:

Metode in tehnike projektnega vodenja

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti s projektnim pristopom, predvsem pa vodjem, ki morajo obvladovati enkratne projekte oziroma projektne procese, vodjem posameznih dejavnosti v projektih, projektnim tajnikom in članom projektnih timov Udeležence bomo seznanili s projektnim pristopom za reševanje problemov, s projektno organiziranostjo, z vodenjem projektov in projektno dokumentacijo.

TRAJANJE

Tečaj izvedemo v 14 šolskih urah v 2 dneh

PREDZNANJE

Posebno predznanje za udeležbo na seminarju ni potrebno, zaželeno pa je poznavanje strokovne problematike področja, kjer se bo uporabljal projektni pristop.

Kaj se bomo naučili?

1.Uvod-v projektni pristop
a. Delitev procesov glede na število ponovitev
b. Kaj je projekt
c. Definicija osnovnih pojmov: namenski in objektni cilji, sistem, projekt, dejavnost, dogodek, viri
d. Ločevanje in razvrščanje projektov
e. Področja uporabnosti
2. Projektne organizacijske strukture
a. Statično pojmovanje organizacijske strukture
b. Dinamično pojmovanje organizacijske strukture
c. Osnovna vertikalna delitev
d. Hierarhična organizacija
e. Funkcionalna organizacija
f. Matrična organizacija
g. Delo v skupini in delo v timu
h. Delitev dela v skupini ali timu
3. Organiziranje projektnega dela
a. Udeleženci v projektu
b. Glavni sistem
c. Skrbniški sistem
d. Izvajalni sistem
e. Možnosti delitve dela

4. Vodenje projektov
a. Sistemska opredelitev vodenja
b. Praktična opredelitev vodenja
c. Stili in modeli vodenja
d. Načela vodenja projektov
e. Naloge vodenja projektov
f. Timsko delo-vodenje projektnih tunov
5. Procesi v projektu
a. Življenjski krog projekta
b. Faze projekta
6. Projektni informacijski sistem
a. Informacijski tokovi v projektnem informacijskem sistemu
b. Podsistemi v projektnem informacijskem sistemu
c. Podatkovni model projektnega informacijskega sistema
7. Projektni dokumentacijski sistem
a. Vrste dokumentacije v projektu
b. Nosilci in oblika dokumentov
c. Vrste dokumentov v posameznih fazah projekta
8. Planiranje projektov
a. Osnovni pojmi
b. Vrste mrežnih diagramov
c. Faze dela pri mrežnem planiranju

Cene ne vključujejo 22% DDV. Organiziramo tudi izobraževanja za zaključene skupine!

Prijava na tečaj

Fields marked with * are required

Davčno številko vpišejo podjetja/ustanove.
Vpišite naziv tečaja.
Vpišite udeležence enega pod drugim: Ime in priimek, funkcija, email naslov