Vizitka podjetja

Deli s prijatelji:

Firma: KID d.o.o, podjetje za računalniški inženiring
Skrajšan naziv: KID d.o.o.
Sedež: Ponova vas 94, 1290 Grosuplje
Kontaktna oseba: Križman Dušan
Ustanovni kapital: 11.647 EURO
Telefon: +386 1 78 737 78
Mobitel: +386 41 683 194
Datum ustanovitve: 19.05.1992
Matična številka podjetja: 5619815
Identifikacijska številka: 26644975
Šifra dejavnosti: 72.200
Št. reg vložka: Srg 2009/2281 pri OS v Ljubljani.
TRR: 02011-0017781375