Excel tečaji

Deli s prijatelji:

Kaj bomo spoznali?

Brez računanja, matematičnih obdelav in raznih analiz ne gre. Pri vsakdanjem delu se bolj in bolj srečujemo z raznimi preračunavanji in analizami poslovnih podatkov. Seveda pa lahko s pomočjo ustrezne programske opreme opravljamo zahtevne matematična in analitične operacije:

S pomočjo elektronskih preglednic opravljamo:

  • preračunavanje podatkov
  • obdelava datumskih podatkov (obresti, plačila, roki izdelav …)
  • finančne analize podatkov
  • izdelava grafikonov

Koga vabimo na tečaj?

  • komercialiste, analitike, borznike, računovodje
  • direktorje, managerje, vodje oddelkov