Skladiščni informacijski sistem (WMS)

Deli s prijatelji:

HAL - skladiščni informacijski sistem

Opis verzij in modulov

Light

Namen:
Za manjša skladišča in trgovine, z enim ali dvema skladiščnikoma in brez uporabe vodenih viličarjev.

Omejitve:

 • dva uporabnika
 • dva ročna terminala
 • samo moduli:
  • strežnik in Viličar
  • Vodenje
  • Hand terminal
 • ni podpore za transportne etikete
 • ni samodejne inventure, po naročilu sodeluje Harding
 • ni podpore za popis dobave
 • ni dostopa do urejanja podatkov (stran Podatki), npr.: nastavitve terminalov
 • ni administratorskega uporabnika

Standard

Namen: Za običajna skladišča in trgovine, z največ petimi uporabniki in z možnostjo uporabe vodenih viličarjev.

Omejitve:

 • pet uporabnikov
 • pet ročnih terminalov
 • pet viličarskih terminalov
 • na voljo vsi moduli

Enterprise

Namen: Za velika skladišča, z več kot petimi uporabniki, z uporabo vodenih viličarjev in možnostjo uporabe avtomatskih dvigal.

Omejitve:

 • ni omejitev
 • na voljo vsi moduli

V zadnjem času je v poslovnih krogih vse več zavedanja o pomembnosti logistike. S celovito obravnavo logističnih problemov je moč bistveno zmanjšati stroške poslovanja, hkrati pa povečati kakovost storitev oz. proizvodov.

Enega ključnih segmentov logistike predstavljajo skladišča. Za delovanje skladišča so sicer zelo pomembni fizični dejavniki, kot so velikost, propustnost in prometne povezave, vendar pa so to obstoječa dejstva. Bolj pomemben kazalnik je učinkovitost skladišča, ki se kaže v izkoristku prostora, izkoristku fizične propustnosti, zmanjšanju inventurnih razlik in, morda najpomembnejšem, zmanjšanju napak pri odpremi in prejemu blaga. V modernih skladiščih lahko učinkovitost bistveno povečamo z uvedbo ustreznega skladiščnega informacijskega sistema (WMS – Warehouse Management System).

V strokovnih krogih je veliko razprav o tem ali je smiselna integracija takega sistema v poslovni sistem (ERP - enterprise resource planning). Dejstvo je, da bo prekrivanje in soodvisnost funkcionalnosti, kot so vodenje skladišča, optimizacija skladišča, zagotavljanje zanesljivosti dobav, inventura v realnem času, spremljanje ključnih parametrov skladišča, nadzor transportnih sredstev (dvigala, viličarji, transportni trakovi), krmiljenje transportnih sredstev, upravljanje s sredstvi, planiranje nabav, planiranje proizvodnje, upravljanje transportnih verig le otežilo izbiro ustrezne programske opreme.

Verjetno je teoretično in delno tudi praktično možno vse omenjene funkcionalnosti realizirati v enem sistemu, vendar pa je zelo vprašljiva tehnološka in finančna smiselnost takega poskusa. Vsak računalniški sistem je plod znanja in specializiranosti strokovnjakov. Posledično lahko na svojem področju zagotavlja vrhunsko premišljene, izdelane in smiselne funkcionalnosti in posamezne funkcije.

Skladiščni informacijski sistem WMS - HAL je plod dolgoletnih izkušen strokovnjakov na področju logistike skladišč, proizvodnje, trgovine, skladiščenja, transporta, prejema, komisioniranja, odpreme in inventure. Tehnološko gledano je to tretja verzija, ki temelji na izkušnjah, pridobljenih pri več letni uporabi prve in druge verzije. Dolgoletne izkušnje in kontinuiran razvoj so pripeljali do sistema, ki v prometno zelo obremenjenih skladiščih deluje izredno stabilno in brez napak.

Bistvene prednosti skladiščnega informacijskega sistema WMS - HAL nasproti rešitvam v tako imenovanih skladiščnih modulih poslovnih sistemov so:

 • funkcionalno bistveno bolj usmerjen sistem, ki med drugim omogoča neposredno komunikacijo z skladiščnimi napravami (viličarji, dvigala, trakovi), vodenje optimalne poti komisioniranja, uporabo FIFO ali drugih metod, dinamično konfiguriranje skladišča itd.
 • od finančno – računovodskega sistema neodvisno interno manipulacijo z blagom, pri tem pa popolno samodejno povezljivost s finančno – računovodskim sistemom na nivoju vhoda in izhoda podjetja
 • bistveno nižja cena v primerjavi s 'skladiščnimi' moduli znanih poslovnih sistemov
 • lažje obvladovanje modulov, kar omogoča prenastavljanje ali dopolnitve, ki niso odvisne od ostalih sistemov, kot so nabava, prodaja, računovodstvo, proizvodnja
 • preglednost upravljanja s skladiščem
 • bistveno lažje prilagajanje (novo dvigalo, viličar, terminal)

Velja omeniti, da so na trgu dostopni pravi skladiščni sistemi in sistemi, ki so običajno del poslovnih sistemov in delujejo na principu dokumentnih sistemov. Tudi ti so deklarirani kot WMS moduli ali sistemi. Obljubljeno funkcijo 'vodenja skladišča' sicer opravljajo, vendar pa je to v glavnem reducirano na vpisovanje in potrjevanje dokumentov kot so prejemnice, dobavnice, odpremnice, prenosnice, izdajnice, reverzi in podobno. V malo bolj naprednih primerih je potrjevanje možno z ročnimi terminali in bralniki črtne kode, vendar pa je to še vedno le manipulacija z dokumenti.

Skladiščni informacijski sistem WMS - HAL, je sistem petih programskih modulov za vodenje skladišča. Osnovo predstavlja baza na strežniku MS SQL.

Sistem skrbi za določanje mesta skladiščenja, pripravo pošiljk, izdajo po FIFO ali ročnem načinu, določanje prioritet izdaje ter optimalno delo v skladišču. S tem zagotavlja povečanje učinkovitosti in kakovosti skladišča. WMS - HAL je povsem nastavljiv in v poljubni jezikovni izpeljanki (trenutno so na voljo slovenska, hrvaška in srbska) in je na teh tržiščih že uveljavljen. Omogoča delo z različnimi brezžičnimi terminali in deluje v okolju MS Windows in MS SQL strežnik

Sistem WMS - HAL lahko deluje povsem samostojno, vendar je običajno povezan s poslovnim sistemom in s proizvodnim sistemom. Za povezavo ima pripravljene univerzalne vmesnike, tako da je integracija relativno hitra. Zelo dobro sodeluje s poslovnimi sistemi, kot so SAP, Navision, Lux, 4D-Wand, ter s proizvodnimi sistemi kot sta SPRO in MePIS. Iz poslovnega sistema dobiva napovedi prejema trgovskega blaga in zahteve za odpremo, iz proizvodnega pa napovedi proizvodne realizacije in zahteve za surovine. Obema sistemoma tudi poroča. WMS - HAL omogoča enostavno in celovito upravljanje avtomatskih in ročnih skladišč, različne načine prejema in izdaje, optimizacijo prostora in premikov, različne načine inventure ter številne preglede in izpise. Operacije se izvajajo z avtomatskimi dvigali, viličarji in ustreznimi RF terminali ali ročno, z ročnimi RF terminali. Za identifikacijo se lahko uporablja ročen vpis, črtna koda ali RFID.

Manipulacija z blagom je vodena s skladiščnimi operacijami, ki zagotavljajo natančno sledljivost na nivoju prejema, odpreme in posameznih temeljnih skladiščnih enot (TSE). V fazi prevzema trgovskega blaga sistem omogoča delne prejeme s pomočjo ročnih terminalov, kar bistveno skrajša postopek prejema in zagotovi zanesljivo kontrolo količin in blaga. Pri komisioniranju transportnih enot (TE) se izdano blago evidentira v okviru posamezne transportne enote, te pa se evidentirajo pri prevozu na transportno sredstvo. S tem sistem omogoča zelo natančno evidenco izdanega blaga in bistveno zmanjšuje možnost napak pri odpremi.

Uvedba dobrega skladiščnega sistema zahteva poleg financ tudi nekaj truda vodstvenega kadra in ostalih zaposlenih. Sodelovanje izkušene in strokovno raznoliko podkovane ekipe (skladiščenje, logistika, vodenje procesov, računalništvo, finance) lahko bistveno olajša in skrajša uvajanje novega sistema. Pri tem je velikega pomena tudi zmožnost sistema za prilagajanje posameznim potrebam. Osnovni moto skladiščni informacijski sistem WMS - HAL je: 'ENOSTAVNO PAMETNO'. S tem hočemo poudariti, da želimo, da so naše rešitve navzven zelo enostavne, znotraj pa zelo zmogljive. Vse uporabniške funkcije so premišljene s stališča neposrednih uporabnikov kot so skladiščnik, vodja skladišča, logist itd. Tako ne nudijo odvečnih možnosti in hkrati omogočajo vse, kar potrebuje logistična ekipa. Kot rečeno, je sistem na nek način pameten, kar pomeni, da samodejno, v ozadju opravlja številne funkcije, ki zagotavljajo kvalitetno delovanje skladišča. Takih primerov je veliko, omenimo le tri.

 1. V realnem času spremlja blago, ki prihaja iz proizvodnje ali nabave in tako blago samodejno preusmerja na odpremo, če je taka potreba.
 2. Pri proženju odpreme omogoča združevanje in določanje prioritet odpreme, kar omogoča, da blago pride iz skladišča in se razdeli na več odprem, ostanek pa vrne v skladišče v enem koraku.
 3. Tretji primer je komisioniranje, kjer sistem sam ugotovi najkrajšo pot in tako usmerja komisionarja ali avtomatsko dvigalo.

Povsem jasno je, da so vse te funkcije nastavljive, kar omogoča, da jih uporabljamo na različne načine ali pa izključimo.

Z uvedbo kvalitetnega in resničnega skladiščnega sistema poleg že omenjenih prednosti pridobimo tudi veliko za vodstvo podjetja pomembnih prednosti.

 1. Z zmanjšanjem napak pri odpremah se zmanjša število reklamacij, kar takoj vodi k neposrednemu prihranku (ni dodatnega dela, ni dodatnih transportov) in večanju ugleda podjetja.
 2. Druga pomembna pridobitev je natančna sledljivost blaga v skladišču, ki neposredno zmanjšuje inventurne razlike. To po eni strani zmanjšuje situacije, ko nečesa ne odpremimo, ker menimo, da ni na zalogi, po drugi pa bistveno zmanjšuje stroškov kala in dodatnih davkov.
 3. Tretja zelo pomembna prednost je red v skladišču. Ta prinaša pregledno in hitrejše poslovanje ter dviguje ugled podjetja.

Spodnji sliki kažeta isto delujoče skladišče pred in po uvedbi sistema WMS - HAL. Uvedba je trajala 14 dni – presodite. Sliki govorita sami zase.

Skladišče in logistika - neurejeno skladišče

Skladišče in logistika - neurejeno skladišče

Skladišče in logistika - urejeno skladišče

Skladišče in logistika - urejeno skladišče

 

HAL - skladiščni informacijski sistem - opis modulov

Sistem HAL (HArding Logistika) temelji na MS SQL bazi in Windows aplikacijah. Posamezne funkcionalnosti so združene v modulih. To pomeni, da osnovni konfiguraciji po potrebi lahko dodajajo možnosti, ki v začetku niso bile predvidene.

Sistem je v celoti konfigurabilen. To pomeni, da način delovanja prilagaja s spremembami nastavitev. Sistem je že vrsto let v stalni uporabi v zelo frekventnih skladiščih in se redno vzdržuje. To pomeni, da so nekajkrat na leto na voljo nadgradnje, ki omogočijo uporabo novih funkcionalnosti ali izboljšanih funkcij.

 

 

Modul »Vodenje«

Glavni uporabniški program imenujemo modul Vodenje, saj je namenjen vodenju skladišča. V tem programu lahko izvajamo vse funkcionalnosti sistema HAL:

 • vnos in potrditev prejema blaga
 • definiranje in proženje izdaje
 • pregled dokumentov, poteka skladiščnih operacij, stanja skladišča, šifrantov itd.
 • popravljanje podatkov v šifrantih
 • potrjevanje skladiščnih operacij in izdaje blaga
 • nastavitve in spremljanje delovanja sistema
Skladišče in logistika - izdaja blaga

Modul »Ročni Terminal«

Modul sestavljata dva programa. Osnovni program je uporabniški vmesnik za ročne terminale. Ima veliko funkcionalnosti, vendar so nastavljive. To pomeni, da odgovorna oseba lahko nastavi katere funkcionalnosti so vidne na posameznem terminalu. Možnost sicer vpeljuje določeno dodatno varnost, ki je sicer izvedena na nivoju uporabnikov, vendar je predvsem namenjena večji preglednosti in lažjemu delu s terminalom.

Vse možne funkcionalnosti so:

 • Dobava – popis dobave pred izvedbo prejema (če funkcije ne podpira ERP)
 • Prejem – potrjevanje prejemov
 • Naloge – potrjevanje skladiščnih opravil
 • Inventura – popis inventure
 • Pregled – pregled zalog
 • Preverba – voden popis inventure
 • Prenos – prenos znotraj skladišča
 • Transport – upravljanje s transportnimi enotami

V modul je vključen tudi uporabniški program, ki skrbi za izvedbo izpisov. Program deluje na poljubnem računalniku ali strežniku. Izpise, ki jih zahtevajo terminali posreduje na ustrezne tiskalnike.

Skladišče in logistika - Ročni terminal
Skladišče in logistika - Ročni terminal

Modul »Viličarski Terminal«

Modul sestavljata dva programa. Osnovni program je uporabniški vmesnik za večje terminale na viličarjih. Osnovna funkcija je pregleden prikaz skladiščnih operacij in potrditev izvedbe. Dodatno je na voljo še nekaj funkcij. Možnosti programa VT so:

 • potrditev skladiščne operacije
 • potrditev in izpis transportnih etiket
 • izpis trgovskih etiket
 • pregled starih operacij

V modul je vključen tudi uporabniški program, ki skrbi za izvedbo izpisov. Program deluje na poljubnem računalniku ali strežniku. Izpise, ki jih zahtevajo terminali posreduje na ustrezne tiskalnike.

Avtomatski prejem palet

Sistem omogoča tudi samodejno identifikacijo palet, ki vstopajo v skladišče. Podporo tej funkcionalnosti nudi modul Prejem.

Skladišče in logistika - viličar terminal

Modul »Prejem«

Modul sestavlja uporabniški program Prejem, ki zagotavlja komunikacijo z napravami za detekcijo transportne enote (gabaritnik, tehtnica, senzorji za lokacijo). Način dela je dvojen.

V primeru, da krmiljenje to dopušča, je postopek povsem avtomatiziran. V tem primeru so običajno transportne enote opremljene s pred tiskanimi etiketami. Sistem določi tip transportne enote in jo samodejno uskladišči.

V kolikor popolna avtomatika ni možna, sistem delno identificira transportno enoto. V nadaljevanju operater potrdi prevzem in nalepi etiketo. Sistem samodejno prevzame paleto in jo uskladišči (z ukazom viličaristu) na ustrezno mesto.

Skladišče in logistika - prejem blaga

Modul »Strežnik in Viličar«

Modul vsebuje relacijsko bazo in program, ki proži pripravo skladiščnih opravil. Baza je nameščena na strežniku MS SQL V bazi so številne statične in prometne tabele ter bazne procedure.
Program Viličar je enostaven uporabniški program, ki uporabniku omogoča le pregled aktivnih terminalov, viličarjev in dvigal ter izklop priprave skladiščnih opravil.

Program omogoča tudi spreminjanje nekaterih nastavitev, ki se nanašajo na pripravo opravil.

Skladišče in logistika - izdaja blaga

Modul Strežnik in Viličar ter modul Vodenje sestavljata osnovno konfiguracijo. S takim sistemom je možno izvajati vsa skladiščna opravila, vendar se prave prednosti sistema pokažejo šele z uporabo črtnih kod in RF terminalov. Za uporabo RF terminalov sta na voljo dva modula: HT (Hand Terminal) in VT (Vehicle Terminal). Prvi je namenjen ročnim terminalom, ki jih uporabljajo delavci skladišča, drugi pa večjim terminalom, ki se običajno uporabljajo na viličarjih.

Skladišče in logistika - izdaja blaga

Administracija in pomožni programi

V ta nabor sodijo moduli, ki olajšajo delo administratorju in tudi drugim uporabnikom.

Modul »Administrator«

Modul sestavlja uporabniški program Administrator in ustrezne bazne procedure. Omogoča napredno konfiguracijo skladiščnega sistema in nudi podporo izvedbe inventure. Modul uporabi integrator sistema ob vzpostavljanju začetnega stanja in morebitni kasnejši spremembi konfiguracije (dodajanje novih lokacij, spreminjanje načina obnašanja sistema, določanje tipa skladiščnih polj itd.).

V nadaljevanju nudi možnost nadzora nad sistemom odkrivanja nepravilnosti v konfiguraciji sistema. ta možnost je namenjena predvsem razvojni ekipi.

Za uporabnike pomemben segment je inventura. V tem okviru nudi modul naslednje možnosti:

 • priprava inventure – izvoz stanja, brisanje starih inventur
 • priprava preverbe – brisanje in vpis zahtev za vodeno inventuro (preverbo stanja)
 • kontrola inventure – kontrola vpisa inventure, pregled popisa, prepis knjižene zaloge iz ERP
 • izpis razlik – napačni izdelki, napačne količine, razlike med ERP in HAL
 • konec inventure – uvoz in izvoz (zunanji program), knjiženje stanja v HAL

Modul »Izpis etiket«

V bistvu to niti ni modul, temveč le enostaven program za izpis trgovskih etiket. Običajno so proizvodi že etiketirani v proizvodnji ali pri dobavitelju, v nekaterih primerih pa to stori skladišče. Program omogoča enostavno pripravo izpisa in uporablja podatke, ki so v bazi sistema HAL.

Modul »LOG Check«

Program je namenjen izključno integratorjem in razvojni ekipi. Omogoča pregledovanje in upravljanje dnevnika dejavnosti v sistemu. Dnevnik se vključi in uporablja le v primeru odkrivanja napak.

Modul »PrintServer«

Modul se običajno ne uporablja samostojno in je sestavni del modula Hand Terminal in Vehicle Terminal. V izjemnih primere je na voljo tudi samostojno.

Program deluje samostojno. Prikazuje čakalno vrsto, v katero sprejema zahteve za izpise. zahteve pregleduje in izpisuje na različne tiskalnike.

Skladišče in logistika - stanje blaga
Skladišče in logistika - izpis nalepk

Kontaktni obrazec

Polja označena z * so obvezna.