Microsoft Project Courses

Deli s prijatelji:

Kaj bomo spoznali?
Projektna šola nudi celovita znanja s področja projektnega pristopa reševanja problemov. Izobraževanja so namenjena vsem ki se želijo seznaniti s projektnim pristopom predvsem pa vodjem, ki morajo obvladovati enkratna projekte oz. projektne procese, vodjem posameznih dejavnosti v projektih, projektnim članom, nadzornikom projektov. Tečaji, ki prinašajo teoretična znanja so namenjeni vsem, ki se želijo na splošno seznaniti s projektnim pristopom, organizacijo in vodenjem projektov, tehnikami planiranja izvajanja projektov, projektno dokumentacijo.

Praktična izobraževanja so namenjena spoznavanju in usposabljanju za delo z programskim orodjem Microsoft Project. Praktično izobraževanje je namenjeno vodjem projektov, članom projektnih skupin in nadzornikom projektov.

Komu je namenjena projektna šola?
direktorjem, managerjem, vodjem skupin, vodjem projektom, vodjem oddelkov, tržnikom, prodajnikom

Nudimo izobraževanje za verzije Microsoft Project 2007 naprej,  slovenske in angleške različice. V kolikor želite izobraževanja za starejše verzije programov nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo ustregli.

Microsoft Project – osnovni

VSEBINA TEČAJA

TRAJANJE: 14 šolskih ur

 1. Splošni pregled MS Project
 • Definicija arhitekture • Postavitev projekta na MS Project? • Vrste povezave z MS Project
 1. Planiranje z MS Project
 • skupinsko planiranje projektov • Uporaba Gantovih diagramov, kreiranje novih opravil, delegiranje opravil, beleženje izven projektnega dela, uporaba funkcij za podporo skupinskemu delu in integracija z MS Outlookom, MS Office
 1. Spremljanje projekta s MS Project • Funkcije, ki omogočajo spremljanje napredka projekta in poročanje nadrejenim. • Uporaba MS Project Timesheeta, vnos delovnih ur ali procentov opravljenega dela, kreiranje in uporaba avtomatskih pravil za procesiranje, izdelava poročil o napredku projekta.
 2. Dostop do informacij • Funkcije, ki omogočajo pregledovanje informacij iz MS Project glede na vlogo posameznika v projektu. • Uporaba MS Project pogledov: vsi projekti na katerih dela posameznik, posamezen projekt, dodeljena opravila

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN

Tečaj je namenjen članom projektnih skupin, ki pri svojem projektnem delu potrebujejo MS Project za uspešen nadzor in koordinacijo dodeljenih opravil, dinamično planiranje projektov ter vodenje evidence opravljenega projektnega dela.

PREDZNANJE

Potrebno je znanje s področja vodenja projektov in poznavanje grafičnega okolja Windows v okviru začetnega tečaja. Priporočamo tudi dobro poznavanje programov MS Office.

Prijava in cena: 389 € + 22% DDV

 

Microsoft Project – nadaljevalni

VSEBINA TEČAJA

TRAJANJE: 14 šolskih ur

 1. Ponovitev začetnega tečaja
 • Projekt in shema projekta, Definicija pojmov aktivnost, vir, strošek Aktivnostna (WBS) struktura projekta Organigram, matrika odgovomosti, aktivnostna matrika, Mrežni plan in gantogram CPM in PERT metoda, kritična aktivnost, kritična pot, histogram obremenitev virov časovne enote
 1. Spremljanje projektov
 • Orodja za spremljanje projektov, Prikaz kritične poti projekta, Priprava in izdelava poročil, Priprava in izdelava poročil v povezanih programih (Word, Excel in Visio), Pregled preobremenitve virov, Spremljanje stroškov projekta, Spremljanje osnovnega plana, Filtriranje in sortiranje aktivnosti in virov
 1. Pregled in analiza doseženih ciljev
 • Pregled nad časovnim potekom (prehitevanje in zaostajanje), Pregled nad stroški projekta, Pregled nad viri projekta, Razlike med planiranim in dejanskim potekom projekta
 1. Delo v multiprojektnem okolju
 • Konsolidiranje projektov in virov, Viri v multiprojektnem okolju, Nadzor v multiprojektnem okolju

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN

Tečaj je namenjen vodjem projektov, ki morajo ali želijo pri planiranju in upravljanju projektov ter komunikaciji z ostalimi člani projektnih skupin, uporabljati MS Project.

PREDZNANJE

Potrebno je znanje s področja vodenja projektov in poznavanje grafičnega okolja Windows in programa Microsoft Project v okviru začetnega tečaja.

Prijava in cena: 439 € + 22% DDV

Microsoft Office Project – delavnica za projektne vodje

VSEBINA TEČAJA

TRAJANJE: 14 šolskih ur

 1. Delo v multiprojektnem okolju
  Definicija arhitekture, Postavitev več projektov, vrste povezav z MS Project
 2. Planiranje z MS Project
  Priprava lastnih obrazcev in polj, Oblikovanje in prilagoditve diagramov
 3. Spremljanje projekta s MS Project
  Analiza opravljanega dela in vrednotenje nalog in virov, Upravljanje projektov in virov v multiprojektnem okolju.
 4. Enterprise Project Management (EPM)
  Planiranje in nadzor z Project Server, Sledenje projektov na Project Server

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN
Tečaj je namenjen vodjem projektnih skupin, managerjem in vodjem, ki pri svojem projektnem delu potrebujejo Microsoft Office Project za uspešen nadzor in koordinacijo dodeljenih opravil, dinamično planiranje projektov ter vodenje evidence opravljenega projektnega dela v multiprojektnem okolju.

PREDZNANJE
Ta tečaj je namenjen tistim projektnim vodjem, ki že imajo izkušnje z uporabo Microsoft Office Project. Potrebno dobro poznavanje programskega paketa Microsoft Office in Microsoft Office Project v okviru nadaljevalnega tečaja.

Prijava in cena: 519 € + 22% DDV

Predstavitev uporabe Microsoft Project Server

VSEBINA TEČAJA

TRAJANJE: 4 šolskih ur

 1. Kako deluje Microsoft Project Server - različne verzije
  Razvoj od verzije Microsoft Project Server 2000 naprej, Postavitev več projektov, Integracija v poslovno okolje podjetja
 2. Planiranje s pomočjo z Microsoft Project Server
  Planiranje in nadzor z Microsoft Project Server
 3. Spremljanje projekta z Microsoft Project Server
  Upravljanje projektov in virov v multiprojektnem okolju.
 4. Priprava analiz in poročanje v Microsoft Project Server
  Analiza opravljanega dela in vrednotenje nalog in virov, Sledenje projektov na Microsoft Project Server

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN
Predstavitev je namenjena vodjem projektnih skupin, managerjem in vodjem, ki pri svojem projektnem delu potrebujejo orodje s pomočjo katerega bodo upravljali projekte. Microsoft Office Project Server je izredno orodje za upravljanje projektov. Z njim lahko uspešno nadzorujemo in koordiniramo dodeljena opravila, dinamično planiramo projekte ter vodimo evidenco opravljenega projektnega dela v multiprojektnem okolju.

PREDZNANJE
Predznanje ni potrebno.

Prijava in cena: 250 € + 22% DDV