Microsoft Project – osnovni tečaj

Deli s prijatelji:

Microsoft Project – osnovni

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN

Tečaj je namenjen članom projektnih skupin, ki pri svojem projektnem delu potrebujejo MS Project za uspešen nadzor in koordinacijo dodeljenih opravil, dinamično planiranje projektov ter vodenje evidence opravljenega projektnega dela.

TRAJANJE

Tečaj izvedemo v 14 šolskih urah v 2 dneh

PREDZNANJE

Potrebno je znanje s področja vodenja projektov in poznavanje grafičnega okolja Windows v okviru začetnega tečaja. Priporočamo tudi dobro poznavanje programov MS Office.

Kaj se bomo naučili?

  1. Splošni pregled MS Project
  • Definicija arhitekture • Postavitev projekta na MS Project? • Vrste povezave z MS Project
  1. Planiranje z MS Project
  • skupinsko planiranje projektov • Uporaba Gantovih diagramov, kreiranje novih opravil, delegiranje opravil, beleženje izven projektnega dela, uporaba funkcij za podporo skupinskemu delu in integracija z MS Outlookom, MS Office
  1. Spremljanje projekta s MS Project • Funkcije, ki omogočajo spremljanje napredka projekta in poročanje nadrejenim. • Uporaba MS Project Timesheeta, vnos delovnih ur ali procentov opravljenega dela, kreiranje in uporaba avtomatskih pravil za procesiranje, izdelava poročil o napredku projekta.
  2. Dostop do informacij • Funkcije, ki omogočajo pregledovanje informacij iz MS Project glede na vlogo posameznika v projektu. • Uporaba MS Project pogledov: vsi projekti na katerih dela posameznik, posamezen projekt, dodeljena opravila

Cene ne vključujejo 22% DDV. Organiziramo tudi izobraževanja za zaključene skupine!

Prijava na tečaj

Fields marked with * are required

Davčno številko vpišejo podjetja/ustanove.
Vpišite naziv tečaja.
Vpišite udeležence enega pod drugim: Ime in priimek, funkcija, email naslov