Microsoft Project – nadaljevalni tečaj

Deli s prijatelji:

Microsoft Project – nadaljevalni tečaj

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN

Tečaj je namenjen vodjem projektov, ki morajo ali želijo pri planiranju in upravljanju projektov ter komunikaciji z ostalimi člani projektnih skupin, uporabljati MS Project.

TRAJANJE

Tečaj izvedemo v 14 šolskih urah v 2 dneh

PREDZNANJE

Potrebno je znanje s področja vodenja projektov in poznavanje grafičnega okolja Windows in programa Microsoft Project v okviru začetnega tečaja.

Kaj se bomo naučili?

  1. Ponovitev začetnega tečaja
  • Projekt in shema projekta, Definicija pojmov aktivnost, vir, strošek Aktivnostna (WBS) struktura projekta Organigram, matrika odgovomosti, aktivnostna matrika, Mrežni plan in gantogram CPM in PERT metoda, kritična aktivnost, kritična pot, histogram obremenitev virov časovne enote
  1. Spremljanje projektov
  • Orodja za spremljanje projektov, Prikaz kritične poti projekta, Priprava in izdelava poročil, Priprava in izdelava poročil v povezanih programih (Word, Excel in Visio), Pregled preobremenitve virov, Spremljanje stroškov projekta, Spremljanje osnovnega plana, Filtriranje in sortiranje aktivnosti in virov
  1. Pregled in analiza doseženih ciljev
  • Pregled nad časovnim potekom (prehitevanje in zaostajanje), Pregled nad stroški projekta, Pregled nad viri projekta, Razlike med planiranim in dejanskim potekom projekta
  1. Delo v multiprojektnem okolju
  • Konsolidiranje projektov in virov, Viri v multiprojektnem okolju, Nadzor v multiprojektnem okolju

Cene ne vključujejo 22% DDV. Organiziramo tudi izobraževanja za zaključene skupine!

Prijava na tečaj

Fields marked with * are required

Davčno številko vpišejo podjetja/ustanove.
Vpišite naziv tečaja.
Vpišite udeležence enega pod drugim: Ime in priimek, funkcija, email naslov