MICROSOFT PROJECT: Razpoložljivost virov (kapaciteta)

Deli s prijatelji:

Upravljanje z viri (Resource management) je eden ključnih elementov projektnega vodenja. Program Microsoft Project je orodje s katerim si olajšamo načrtovanje in pregledovanje razpoložljivosti (kapacitet) virov.  Pomembno je spremljanje človeških virov(skupine ali posamezniki) in tudi nečloveških virov (delovni stroji, materialni viri). Za prikazovanje poročil v Microsoft Project uporabljamo ukaz Projekt, Poročila izberemo Vizualna Poročila ali Poročila, odvisno katero vrsto poročila želimo.
Na spodnji slikah si lahko ogledamo razpoložljivost virov po mesecih. Prva slika prikazuje numerični prikaz razpoložljivosti virov na projektu, ki ga vodimo s programom Microsoft Project.
Komentar:
V prvem stolpcu (Razpoložljivost dela) prikazujemo celotno razpoložljivost skupine virov, razpoložljivost v mesecih od januarja do maja, se giblje od 1.280 ur do 640 ur v mesecu maju. To so ure, ki predstavljajo razpoložljivost virov izbrani skupini virov. V tretjem stolpcu (Redno delo) prikazujemo že dodeljeno delo celotni skupini virov. V drugem stolpcu (Preostala razpoložljivost) prikazujemo število ur, oziroma za koliko ur še lahko obremenimo celotno skupino virov. Vsota drugega in tretjega stolpca mora
bi enaka vrednosti prvega stolpca.

Razpoložljivost dela (RD)= Preostala razpoložljivost (PR)+Redno delo (ReD)

V mesecu februarju vrednost ni enaka: 1.280 ur ≠ 1.044 ur + 326
ur = 1.370 ur. Zakaj pride do razlike ? Pri planiranju smo virom dodelili več ur dela kot pa je njihova razpoložljivost dela (kapaciteta). Program Microsoft Project nam omogoča izravnavanje virov glede na njihove razpoložljivosti(kapacitete).

Razpoložljivost virov v tabeli prikazano z Microsoft Excel
Druga slika prikazuje grafični prikaz razpoložljivosti virov, ki ga vodimo s programom Microsoft Project.
Grafični prikaz razpoložljivosti virov prikazano z Microsoft Excel

 

Posted in Microsoft Project.