Projektno vodenje

Deli s prijatelji:

Po PMBOK metodologiji delimo projektni management na 5 glavnih procesnih skupin, ki jih uporabljamo znotraj projekta in na 9 področij znanja.

 

Skupine procesov:

 1. Skupina procesov: Ideja/zagon projekta
 2. Skupina procesov: Planiranje projekta
 3. Skupina procesov: Izvajanje projekta
 4. Skupina procesov: Spremljanje in nadzor projekta
  (zajema vse skupine procesov)
 5. Skupina procesov: Zaključek projekta

 

PMI metodologija

PMI metodologija

 

Področja znanja projektov:

 1. Obvladovanje integracije projekta
 2. Obvladovanje obsega projekta
 3. Obvladovanje trajanja projekta
 4. Obvladovanje stroškov projekta
 5. Obvladovanje kakovosti projekta
 6. Obvladovanje človeških virov projekta
 7. Obvladovanje komuniciranja pri projektu
 8. Obvladovanje tveganj pri projektu
 9. Obvladovanje oskrbe projekta

Pomembna vprašanja na katera mora odgovoriti izvršno vodstvo podjetja?

»Ne morete upravljati kar ne morete meriti« popolnoma velja za projektno vodenje. V mnogih organizacijah vodstva nimajo merljivih podatkov o projektih.

 

Kako delamo danes? Spremljanje in poročanje

 • Ali dosežemo postavljene roke?
 • Kakšen je status mojih projektov, vključno s terminskim planom, stroški, incidenti in tveganja? Lahko zmanjšamo presenečenja?
 • Kakšen je izkoristek virov? Ali jih lahko bolje izkoristimo?
 • Ali so stroški v okvirih: proračun glede na delo, dejanska proti planirani porabi.
Spremljanje in poročanje

Spremljanje in poročanje

V razmislek:

 • Kdo je odgovoren za vsak projekt in postavljene roke?
 • Ali veste kaj ti projekti izvajajo in za koga?
 • Ali veste koliko in kateri projekti so financirani in izvajani?
 • Kako zbrati podatke na enem mestu?
 • Kolikšen odstotek vaših projektov je v okviru časa, obsega in stroškov?
Projetno vodenje

Projetno vodenje

Kako naprej ? Portfelj in upravljanje virov

 • Kako upravljamo ozka grla projektov glede na obstoječe zadolžitve?
 • Kako pravilno uravnotežiti odločitve med strateškimi in taktičnimi projekti?
 • Kako učinkovito izrabiti vire z strategijo?
Portfelj in upravljanje virov

Portfelj in upravljanje virov

Spremljajte stroške, obvladajte projekte in povečajte izkoristek virov!

Podjetje KID d.o.o. se že vrsto let ukvarja z implementiranjem informacijskih rešitev na področju projektnega vodenja. Svojim strankam nudimo pomoč na naslednjih področjih:

Svetujemo pri metodah in tehnikah projektnega vodenja

Naročnika seznanimo s projektnim pristopom za reševanje problemov, s projektno organiziranostjo, z vodenjem projektov in projektno dokumentacijo.

Vzpostavitev in vzdrževanje projektnega informacijskega sistema

Glede na organizacijsko strukturo v podjetju pripravimo ustrezno rešitev projektnega informacijskega sistema.

Izobraževanje za uporabo projektnega informacijskega sistema

Naročniku predstavimo osnove projektnega vodenja in uporabo projektnega informacijskega sistema.

Izobraževalni tečaji