Blog

EXCEL: Ime lista v celici (Filename in sheet)

EXCEL: Ime lista v celici (Filename in sheet)

Velikokrat želimo v celico vpisati ime lista. Na prvi pogled bi morala biti rešitev trivialna vendar žal (še) ni. Upajmo na kakšno enostavno rešitev v eni izmed naslednjih verzij. Spodaj se nahaja način rešitve.

 

Takole izgleda formula, ki nam vrne ime lista v celico. V celico A1 vpišemo funkcijo =CELL("filename";A1), ki nam izpiše celotno pot datoteke in ime lista. To je krajša varianta.

=RIGHT(A1);LEN(A1))-FIND("]";A1))

V spodnji formuli ne uporabljamo sklicov na celico A1, ampak je v formuli vpisana celotna funkcija =CELL("filename";A1). 

=RIGHT(CELL("filename";A1);LEN(CELL("filename";A1))-FIND("]";CELL("filename";A1)))

Za več informacij poglejte na : www.kid.si

 

EXCEL: Grafi v celici (sparklines)

EXCEL: Grafi v celici (sparklines)

Sparkline grafikoni nam omogočajo vnos in prikaz grafikonov v sami celici ali v skupini združenih celic. Na voljo imamo 3 tipe sparkline grafikonov: črtni, stolpčni in dobiček/izguba.

Črtni/Line sparkline

Črtni grafikon nam prikazuje podatke iz izbranih celic v novi celici.

Črtni grafikon

Stolpčni/Column sparkline

Stolpčni grafikon nam prikazuje podatke iz izbranih celic v novi celici.

Stolpcni grafikon

 

Stolpčni grafikon, ki prikazuje negativne vrednosti prodaje

Dobiček/izguba

Dobiček/izguba grafikon nam prikazuje pozitivne ali negativne vrednosti v grafikonu, ne glede na velikost podatkov.

Sparkline grafikon, ki prikazuje pozitivne/negativne vrednosti

 

Izdelava sparkline

  1. Izberemo prazno celico ali skupino v katero želimo vstaviti sparkline grafikon.
  2. Izberemo Vstavljanje, Grafikoni Sparkline izberemo tip grafikona.
  3. V Obseg podatkov vpišemo območje celic, ki jih želimo uporabiti za izdelavo grafikonov sparklines.

Za več informacij: www.kid.si

EXCEL: Pogojno oblikovanje (Conditional formatting)

EXCEL: Pogojno oblikovanje (Conditional formatting)

Pogojno oblikovanje (Conditional formatting) je zelo uporaben ukaz v
programskem paketu Microsoft Excel 2007 naprej. Poznali smo ga že v
verzijah pred Microsoft Excel 2003. V starih verzijah smo imeli na voljo
samo 3 pogoje oblikovanja. V novih verzijah je na voljo neomejeno
število pogojev oblikovanja.

Na spodnji sliki je prikazana uporaba pogojnega oblikovanje(Conditional
formatting) in funkcije TODAY(). Kot pogoj smo vnesli funkcijo
=TODAY()-5 in =TODAY()+5. To sta pogoja, ki mi prikažeta vrednosti glede
na datume za 5 dni nazaj in 5 dni naprej.Trenutni datum je 26.12.2012,
kar pomeni, da ukaz pogojno oblikovanje datume za 5 dni naprej in nazaj
obarva v rdečo barvo. Glede na to, da funkcija TODAY() prikaže sistemski
datum računalnika, se navedena vrednost vsak dan spreminja.

Pogojno oblikovanje (Conditional formatting) z funkcijo TODAY()

Pogoj uporabimo na spodnjih podatkih.

Pogojno oblikovanje (Conditional formatting) z funkcijo TODAY()

Za več informacij poglejte na : www.kid.si

EXCEL: Izdelava preproste nadzorne plošče (DASHBOARD)

EXCEL: Izdelava preproste nadzorne plošče (DASHBOARD)

V prejšnjem članku »EXCEL:Vizualizacija podatkov« smo si
ogledali vizualizacijo podatkov s pomočjo programa Microsoft Excel. Tokrat si
poglejmo možnosti uporabe nadzorne plošče – (angl.DASHBOARD) v programu
Microsoft Excel.
Kot vir podatkov smo tokrat izbrali podatke o prodaji
osebnih avtomobilov na Slovenskem trgu v obdobju 2012 do maj 2014. Na spodnji
sliki je prikazana nadzorna plošča prodaje osebnih avtomobilov v obdobju 2012 –
2014, za leto 2014 so podatki do maja.
Na voljo so podatki za najboljših 10 prodajalcev osebnih
avtomobilov. V zgornji tabeli so podatki prikazani v tabelarični obliki. Spodaj
se nahaja grafični prikaz primerjave prodaje osebnih avtomobilov med letoma
2012 in 2013 za 10 najboljših prodajalcev osebnih avtomobilov.
Primerjava prodaje osebnih avtomobilov v Sloveniji 2012-2013
Prodaja osebnih avtomobilov v Sloveniji 2012-2014

Na spodnji sliki se nam v razmiku nekaj sekund prikazujejo primerjave prodaje po posameznih znamkah.

Primerjava prodaje osebnih avtomobilov v Sloveniji 2012 -2013Za leto 2014 imamo podatke do maja 2014, zato si poglejmo primerjavo prodaje osebnih avtomobilov jan-maj 2013/2014. Podatki so prikazani s pomočjo ležečega grafikona.

Primerjava prodaje osebnih avtomobilov za obdobje jan - maj 2013/2014

V spodnji tabeli smo se osredotočili na prikaz prodaje po posameznih blagovnih znamkah po mesecih. V zadnjem stolpcu z opcijo graf v celici grafično prikažemo trend prodaje v obdobju jan-maj 2014.

Primerjava prodaje osebnih avtomobilov za obdobje jan - maj 2013/2014

Za več informacij poglejte na: www.kid.si

*Prikazane soTOP10 znamke po prodaji
*vir podatkov: Sekcija za osebna motorna vozila ADS, http://www.ads-slo.org/

EXCEL:Vizualizacija podatkov

EXCEL:Vizualizacija podatkov

Vsak dan analiziramo vedno večje količine podatkov. S pomočjo programa Microsoft Excel in dodatkov izdelamo čudovite prikaze. Glavni cilj podatkovne vizualizacije je posredovanje čistih in učinkovitih informacij. Na razpolago imamo različne načine vizualizacije podatkov.

Krajevna vizualizacija nam omogoča prikazovanje podatkov zemljevidih. Lahko se omejimo na lokalne trge ali na širši svetovni prostor. Na slikah spodaj vam prikazujemo možne rešitve vizualizacija podatkov v programu Microsoft Excel. Po vaših željah vam vizualiziramo vaše podatke, kontakt na email: info@kid.si

Vizualizacija podatkov na karti Slovenije
Vizualizacija podatkov na karti Evrope

Tudi spodnja vizualizacija je narejena s pomočjo programa Microsoft Excel in orisov držav.

 

Vizualizacija podatkov na karti ZDA

Merilniki nam prikazujejo vrednosti podatkov v določenih obsegih, ki so označeni z barvami.

Prikaz podatkov z merilniki

Zelo zanimiva sta spodnja grafikona s katerima planirano vrednost in dejansko realizacijo vrednosti. V prvem grafikonu prikazujemo plan, realizacijo in aritmetično srednjo vrednost.  V drugem primeru grafikona pa namesto aritmetične vrednosti prikazujemo razliko med planom in realizacijo.

Primerjava med diagrami
Primerjava plana, realizacija in izračun razlike med njima

Spodnji grafikon prikazuje tržne deleže najboljših šest avtomobilskih znamk po prodaji na Slovenskem trgu, ostale štiri smo prikazali kot podskupino.

 

Tržni deleži avtomobilskih znamk

Po vaših željah vam vizualiziramo vaše podatke, kontakt preko obrazca.

Za več informacij poglejte na: www.kid.si