Blog

Deli s prijatelji:

CRM: Kaj je CRM?

CRM je kratica za Customer Relationship Management. CRM je bil prvotno izraz, ki opisuje postopke in orodja za izboljšanje zadovoljstva strank, zadržanje obstoječih strank, rast obstoječih strank in iskanje novih strank.

Danes predstavlja CRM je celotno poslovno strategijo. CRM je vaš proces, prodajni proces, storitve za stranke in pridobivanje novih strank.

Deluje kot osrednje odlagališče za vaše stranke in zagotavlja popoln pregled nad vsemi vašimi strankami. Vsa poslovna okolja imajo lahko velike koristi od sistema CRM, ne glede na njihovo velikosti, lahko so to majhna ali velika podjetja.

Tradicionalni CRM je sestavljen iz več logičnih modulov. Ti moduli delujejo skupaj, tako da lahko poslovneži ustvarite in si ogledate celotno zgodovino stranke. Moduli so običajno logična ločitev podatkov, vendar z razmerij – na primer obstaja jasna razlika med računom in stik, vendar močno razmerja (Stik prebiva znotraj račun). Ti moduli so običajno:

Interesenti – oseba ali podjetje, ki je izrazilo zanimanje za vaše podjetje, vendar še ni izvedlo nakupa
Potencial – Interesenti, ki imajo verjetnost, da bodo izvedli nakup, v določenem časovnem obdobju in z določeno verjetnostjo
Računi – Podjetja s katerimi sodelujete
Stiki – v okviru podjetja s katerimi poslujete
Management –  Smiselno in koristno poročanje, hiter pregled nad vašim poslovanjem od koder lahko izvlečemo poslovne podatke in pregledamo vrednosti nadzorne plošče,

Poleg tega lahko CRM vključuje:E-Mail – Vodite evidenco vseh  e-mail naslovov strank na enem osrednjem mestu
Dejavnosti – Vodite evidenco, klicev, ko imate sestanek ali dodelite nalogo
Ponudbe / Računi – Ustvarite ponudbe in račune v CRM za dokončanje celotnega pregleda
Marketing – Pošlji e-poštno trženje, ustvarjanje socialne akcije in spremljajte njihov uspeh / učinkovitost akcij  na enem mestu
Avtomatika – avtomatizirajte ponavljajoče se naloge, izboljšajte produktivnost z avtomatizacijo ključnih poslovnih dejavnosti.Preko spodnje povezave lahko pridobite program CRM za 10 uporabnikov brezplačno.

CRM FREE za vedno 10 uporabnikov

 

PROJECT MANAGEMENT:KAJ JE PROJEKT?

Procese delimo na kontinuirane procese in enkratne procese – projekte. Kontinuirani procesi se praviloma izvajajo dlje časa in njihovo trajanje ni določeno. Kontinuirani procesi zagotavljajo nove količine izdelkov in storitev. Enkratni procesi – projektni so ciljno usmerjeni, časovno in stroškovno omejeni. S projektnim pristopom ustvarjamo neko novo vrednost na različnih področjih človekovega delovanja.

Kratek pregled človekove zgodovine nas uči, da so že zgodnje civilizacije uporabljale projektne načine dela. Velikanski projekti kot so izgradnja Egipčanskih piramid in Veliki Kitajski zid predstavljajo zametke projektnega vodenja. V letu 1910 je prišlo do oblikovanja Gantovega diagrama.
Temelje metodologije projektnega vodenja dobimo v sredini prejšnjega stoletja z metodo kritične poti CPM, PERT-ovo metodo in ustanovitvijo PMI inštituta. V zaključku tisočletja smo priča nadaljnjemu razvoju, z metodologijo Six Sigma, PRINCE2 metodologijo, agilnimi metodologijami kot je razvidno iz slike:
Projektna evolucija – časovni pregled.

 

Projektna evolucija – časovni pregled

 

Projekt je začasna dejavnost s katero si prizadevamo ustvariti unikaten proizvod, storitev ali nov rezultat projekta. Po PMBOK delimo projektni management na 5 glavnih procesnih skupin, ki jih uporabljamo znotraj projekta. Zagonski procesi predstavljajo idejne projekte. Projekti se nahajajo v procesni skupini zagona, kar pomeni, da še niso dozoreli za prehod v naslednji proces med planirane projekte. Ko projekt dobi odobritev s strani vodstva za prehod iz
zagonske skupine v skupino planiranja, se pojavi v procesni skupini planiranja. V tej skupini se začne planiranje projekta z natančno opredeljenimi cilji, opredelimo smer in cilje projekta ter obseg projekta potrebnega s strani
naročnika. Seveda mora v skupini planiranja ves čas spremljati in nadzorovati planiranje projekta, da ostane v obsegu opredeljenih ciljev. Procesi izvajanja združujejo osebe in druge neosebne vire s pomočjo katerih upravljamo projektni plan v planiranem obsegu. Procesi izvajanja potrebujejo v času svojega izvajanja stalni nadzor in spremljanje izvajanja projekta glede na planirane vrednosti projekta. V procesu izvajanja prihaja do odstopanj od planiranih vrednosti, zato je potrebno planirane vrednosti ponovno načrtovati.
Procesi spremljanja in nadzora so vključeni v procese planiranja in procese izvajanja. Zelo pomembno je spremljanje in nadzorovanje projektov v začetni fazi, s tem si zagotovimo dovolj velik časovni okvir za morebitne popravke in dopolnitve projekta v skupini planiranja ali v skupini izvrševanja.
Kontrolo izvajanja projekta po razdelimo na tri sklope: (1) kontrolo po planu projekta, kjer preverjamo roke, stroške in obremenitve virov na projektu, (2) kontrolo v okolju projekta, gre za zaznavanje motenj, ki nastanejo izven projekta vendar lahko ogrozijo planirano izvajanje projekta (3) sprotne kontrole izvajanja projektov, so vezane predvsem na določeno časovno obdobje.
Procesi zaključevanja predstavljajo konec projekta in formalno prekinitev vseh aktivnosti in predajo storitve ali proizvoda naročniku ali zaključek odpovedanega projekta. Projekt zaključimo z zapiranjem projekta in z zapiranjem vseh projektnih pogodbenih obveznosti. Proces zaključevanje je najbolj prezrta procesna skupina projekta. Bolj se bliža konec projekta, vodstvo projekta izgublja zainteresiranost in je že z mislimi pri naslednjem projektu. Vodstvo projekta vodenje projekta prepusti svojim podrejenim kar lahko privede do propada projekta v zaključni fazi.
Procesi projektnega vodenja