Prvi koraki z ZOHO CRM

Hitri vodič skozi ZOHO CRM  

Continue reading

MICROSOFT PROJECT: Razpoložljivost virov (kapaciteta)

Upravljanje z viri (Resource management) je eden ključnih elementov projektnega vodenja. Program Microsoft Project je orodje s katerim si olajšamo načrtovanje in pregledovanje razpoložljivosti (kapacitet) virov.  Pomembno je spremljanje človeških virov(skupine ali posamezniki) in tudi nečloveških virov (delovni stroji, materialni viri). Za prikazovanje poročil v Microsoft Project uporabljamo ukaz Projekt, Poročila izberemo Vizualna Poročila ali Poročila, odvisno katero vrsto poročila […]

Continue reading

PROJECT MANAGEMENT: Zakaj 61% projektov ni izvedenih v dogovorjenem obsegu ?

CHAOS MANIFESTO 2013, Standish Group (2013), v svojem zadnjem poročilu za leto 2012, pravi da je: 39% projektov uspešnih (izvedenih v predvidenem času, v okviru proračunskih sredstev z zahtevanimi lastnostmi in funkcijami), 43% projektov zamuja (niso izvedeni v predvidenem času, prekoračena proračunska sredstva, ne dosegajo zahtevanih lastnosti in funkcij), 18% neuspešnih projektov (odpovedani projekti pred zaključkom ali dobavo naročniku in […]

Continue reading

CRM: Kaj je CRM?

CRM je kratica za Customer Relationship Management. CRM je bil prvotno izraz, ki opisuje postopke in orodja za izboljšanje zadovoljstva strank, zadržanje obstoječih strank, rast obstoječih strank in iskanje novih strank. Danes predstavlja CRM je celotno poslovno strategijo. CRM je vaš proces, prodajni proces, storitve za stranke in pridobivanje novih strank. Deluje kot osrednje odlagališče […]

Continue reading

PROJECT MANAGEMENT:KAJ JE PROJEKT?

Procese delimo na kontinuirane procese in enkratne procese – projekte. Kontinuirani procesi se praviloma izvajajo dlje časa in njihovo trajanje ni določeno. Kontinuirani procesi zagotavljajo nove količine izdelkov in storitev. Enkratni procesi – projektni so ciljno usmerjeni, časovno in stroškovno omejeni. S projektnim pristopom ustvarjamo neko novo vrednost na različnih področjih človekovega delovanja. Kratek pregled človekove zgodovine nas uči, da […]

Continue reading